ZAMÓWIENIE PONIŻEJ 30 000 EURO

Dyrektor Zakładu Poprawczego w Sadowicach zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na:

Dostawę mieszanki gazu płynnego propan – butan (50%/50%) na cele grzewcze do zasilania kotłów znajdujących się w kotłowni Zakładu Poprawczego w Sadowicach przy
ul. Szkolnej 10 w ilości szacunkowej 82.000,00 litrów.

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 03 listopada 2020 r. godz. 11:00 w formie:

  • pisemnej (osobiście lub listownie) na adres:

Sekretariat (pok. nr 5) - Zakład Poprawczy w Sadowicach

Sadowice, ul. Szkolna 10

55-080 Kąty Wrocławskie

 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 03 listopada 2020 r. o godz. 11: 15 w siedzibie Zamawiającego – Zakład Poprawczy, Sadowice ul. Szkolna 10.

 

pdfZapytanie_ofertowe_GAZ_2020_2021

docxZał._nr_1_Formularz_ofertowy

 

Brak informacji o zmianach.