Zakład Poprawczy w Sadowicach

"Młodość to piękna rzecz. Nie dlatego, że pozwala robić głupstwa, lecz dlatego, że daje czas, by je naprawić".
Jean Bernard

Ochrona danych osobowych

 

Data ustalenia pierwotnego tekstu: 25 września 2005 r.

Data ostatnio wprowadzonych zmian: 20 grudzień 2020 r.

I. Wprowadzenie

 1. Szanując prywatność użytkowników odwiedzających wydawane przez nas witryny, Zakład Poprawczy w Sadowicach stosuje niniejsze zasady, aby zapewnić należytą ochronę danych osobowych użytkowników.

II. Zbieranie danych

 1. Podczas wizyt na stronach naszych witryn internetowych nie są zbierane żadne indywidualne dane osobowe o odwiedzających.
 2. Gromadzone są tylko dane pozyskane automatycznie i zapisywane w dziennikach serwera (tzw. logach), zawierają kilka ogólnych informacji o użytkownikach odwiedzających naszą stronę www. Znane nam są:
  • zapytania HTTP kierowane do naszego serwera,
  • publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają nasze zasoby,
  • adresy URL zasobów przeglądanych w naszych witrynach,
  • czasy nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi,
  • nazwy stacji klienta zidentyfikowane przez protokół HTTPS,
  • informacje o użytej przez użytkownika przeglądarce,
  • adres www strony poprzednio odwiedzanej w przypadku, gdy przejście do stron na witrynach nastąpiło z innej witryny poprzez odnośnik,
  • informacje o błędach, jakie nastąpiły podczas transakcji HTTPS

III. Wykorzystanie danych gromadzonych automatycznie

 1. Zakład Poprawczy w Sadowicach zapewnia, że dane gromadzone automatycznie w dziennikach serwera z zasady:
  • nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi naszą stronę
  • nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz głównymi administratorami witryn.
 2. Administrator serwera i administratorzy serwisów mogą zmierzać do zidentyfikowania konkretnej osoby na podstawie informacji zarejestrowanych w logach serwera tylko w przypadku prób naruszenia integralności systemu plików przez osoby nieuprawnione.
 3. Na podstawie plików dzienników mogą być generowane statystyki wspomagające administrowanie witrynami. Statystyki te nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę.

IV. Komu przekazywane są moje dane?

Jako podmiot profesjonalny dbamy o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, Twoje dane mogą być przekazywane/dostępne dla następujących kategori odbiorców:

 • dostawcom usług zaopatrujących w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych),
 • dostawcom usług prawnych,
 • ogranom ścigania.

V. Zastrzeżenia i uprawnienia

 1. Publikowana przez Zakład Poprawczy w Sadowicach strona może zawierają odnośniki do innych stron WWW. Zakład Poprawczy w Sadowicach jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności dotyczacych danych osobowych obowiązujące na tych stronach. Niniejsze zasady dotyczą tylko i wyłącznie strony internetowej Zakładu Poprawczego w Sadowicach. Namawiamy, by po przejściu z naszych witryn na inne strony, zapoznać się z ustalonymi tam zasadami dot. przetwarzania danych osobowych.
 2. W związku z przepisami dot. danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
  - prawo dostępu do danych; osobowych,
  - prawo do żądania sprostowania,
  - prawo do żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia; przetwarzania danych osobowych.

V. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez użytkowników witryn internetowych Zakładu Poprawczego w Sadowicach jest Zakład Poprawczy w Sadowicach, numer REGON: 000325392, z siedzibą w Sadowicach, 55-080 Kąty Wrocławskie, ul. Szkolna 10, nr telefonu +48 71 364 63 76, e-mail: sekretariat@sadowice.zp.gov.pl
 2. Pytania dotyczące prosimy kierować do administratora serwisu na podany powyżej adres e-mail.