Inspektor RODO

  Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem ochrony danych (IOD)

jest pan Adam Korzuch, e-mail: korzuch@infoic.pl