Warsztaty szkolne stanowią integralną część Szkoły i realizują zadania wynikające z ogólnych założeń pracy resocjalizacyjnej i rewalidacyjnej placówki.

Nauka zawodu prowadzona jest w oparciu o prace produkcyjne lub w przypadku braku odpowiednich zleceń o ćwiczenia dydaktyczne.

Kształcenie zawodowe realizowane jest w formie:

  1. praktycznej nauki zawodu dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej,
  2. przyuczenia do pracy dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego,
  3. kursów zawodowych.

W trakcie realizacji celów dydaktyczno-szkoleniowych uwzględnia się możliwości niepełnosprawnych intelektualnie wychowanków. W praktyce polega to na daleko idącej indywidualizacji szkolenia oraz stosowaniu odpowiednio dobranych form pracy.

Wszystkie szczegółowe kwestie dotyczące funkcjonowania warsztatów szkolnych zawarte są w Statutach poszczególnych Szkół.

Galeria zdjęć