Zakład Poprawczy w Sadowicach

"Młodość to piękna rzecz. Nie dlatego, że pozwala robić głupstwa, lecz dlatego, że daje czas, by je naprawić".
Jean Bernard

Rewalidant

 

     Zajęcia z rewalidacji indywidualnej prowadzone przez pedagoga-rewalidanta, p. mgr Annę Suchocką, realizują zadania usprawniania wszystkich funkcji poznawczych w oparciu o programy, w których zawarte są ćwiczenia kształtujące:

 • percepcję wzrokowo-ruchową,
 • percepcje: wzrokową i słuchową,
 • spostrzegawczość,
 • pamięć,
 • logiczne myślenie,
 • koncentrację uwagi,
 • rozwijanie czynnego i biernego słownictwa i pojęć,
 • stosowanie ćwiczeń relaksacyjnych,
 • stosowanie różnorodnych treningów w zakresie opanowania podstawowych technik szkolnych.

 

Ćwiczenia podczas zajęć realizowane są w oparciu o programy dobrane indywidualnie, zależnie od stopnia niepełnosprawności intelektualnej oraz od stopnia zaburzenia funkcji poznawczych poszczególnych wychowanków.

lamig coll

Zdarza się, że wychowankowie pracują podczas zajęć w parach.

lustrz sym coll

 

Inne działania podejmowane w trakcie zajęć z rewalidacji indywidualnej:

 •  Dla uczniów rozpoczynających naukę czytania:
 1. usprawnianie analizatora wzrokowego,
 2. usprawnianie analizatora słuchowego,
 3. kształtowanie spostrzegawczości i koncentracji uwagi oraz wyrabianie sprawności wzrokowo-ruchowej,
 4. wyrabianie sprawności grafomotorycznej.

his obr coll 1

hist obr coll 2

 

 • Pomoc uczniom w rozwijaniu umiejętności czytania ze zrozumieniem w oparciu o następujące ćwiczenia:
 1. wyodrębnianie istotnych fragmentów z tekstu,
 2. wyszukiwanie ważnych szczegółów,
 3. ustalanie związków przyczynowo-skutkowych w oparciu o analizowany tekst,
 4. przekazywanie zdobytych wiadomości w formie ustnej i pisemnej,
 5. formułowanie krótkich wypowiedzi pisemnych,
 6. wyrażenie oceny zagadnień poszukiwanych w tekście,
 7. prezentowanie własnych refleksji i uwag związanych z tekstem.

trening myslenia coll1

 

 • Pomoc w opanowywaniu sprawności poprawnego pisania w oparciu o urozmaicone formy ćwiczeń w pisaniu, które mają na celu poznanie przypomnienie zasad pisowni:
 1. wzrokowe utrwalanie poprawnych wzorów pisma,
 2. wytwarzanie pożądanych nawyków,
 3. automatyzm wzrokowo-słuchowo-ruchowy.
 4. Pomoc uczniom mającym specyficzne trudności w uczeniu się matematyki, w opanowaniu sprawności liczenia w zakresie czterech podstawowych działań.

liczenie coll

zad matem coll