Zakład Poprawczy w Sadowicach

"Młodość to piękna rzecz. Nie dlatego, że pozwala robić głupstwa, lecz dlatego, że daje czas, by je naprawić".
Jean Bernard

    Opiekunem biblioteki szkolnej i zarazem osobą realizującą program biblioterapii przy Zakładzie Poprawczym w Sadowicach jest p. mgr Małgorzata Bąk-Mikosz.

    Biblioteka szkolna działająca przy tutejszym Zakładzie Poprawczym posiada różnorodny i bogaty księgozbiór, liczący obecnie około 4500 woluminów. Są to pozycje beletrystyczne, lektury szkolne, zestawy słowników, encyklopedie, książki z zakresu psychologii oraz pedagogiki dla nauczycieli
i wychowawców. Systematycznie dokupujemy nowe publikacje. Ponadto w stałej prenumeracie mamy czasopisma: Biologia w Szkole, Victor, Poznaj Świat, Świat Wiedzy, Bravo, Bravo Sport, po które uczniowie często sięgają, szukając materiałów do tworzonych gazetek tematycznych.

    Z biblioteki korzystają przede wszystkim wychowankowie, ale mogą również pracownicy Zakładu i członkowie ich rodzin. Zajęcia w bibliotece odbywają się raz w tygodniu, w wymiarze trzech godzin zegarowych.

    Chłopcy dbają o porządek i o książki, pomagają także w naprawie uszkodzonych woluminów. Wychowankowie przychodzą do biblioteki przede wszystkim w celu wypożyczenia książek, ale również po to, aby porozmawiać, pooglądać kolorowe albumy, przejrzeć czasopisma. Szczególnie chętnie czytają wybrane artykuły o rówieśnikach i ich problemach. Niejednokrotnie podczas zajęć bibliotecznych odkrywają nowe zainteresowania i poszerzają wiedzę. Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia tematyczne z okazji świąt, ważnych uroczystości, poświęcone wybitnym postaciom oraz konkursy wiedzy o świecie.