Zakład Poprawczy w Sadowicach

"Młodość to piękna rzecz. Nie dlatego, że pozwala robić głupstwa, lecz dlatego, że daje czas, by je naprawić".
Jean Bernard

PROGRAM DOGOTERAPII


    Dogoterapia jest jedną z niekonwencjonalnych metod pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, wspomagającą rozwój umysłowy, fizyczny i emocjonalny. Dotychczasowe badania wykazały, że w czasie kynoterapii naturalna spontaniczność i radość psa pozwalają dziecku/osobie dorosłej odczuć satysfakcję z wykonywanych przez nie zadań, a nade wszystko mobilizują je do podejmowania nowych wyzwań. Przytaczając słowa B. Kulisiewicz [B. Kulisiewicz, Witaj Piesku! Dogoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007] można podać co najmniej pięć powodów, dla których warto prowadzić terapię wychowanków zakładu poprawczego z udziałem psa:

 • pies nie ocenia – pies akceptuje. Nie zwraca uwagi na niedoskonałości wyglądu, mowy czy ruchów naszych wychowanków. Akceptuje wszystkie nastroje i emocje chłopców, zawsze „wysłucha i nie skrytykuje”.
 • pies nie wyznacza reguł i granic – oczekuje i reaguje na każdą próbę nawiązania kontaktu przez chłopców i na każdy sygnał do zabawy. Pies pozwala realizować spontaniczne pomysły. Zwraca uwagę na to, co wychowanek mówi lub robi.
 • pies nie oczekuje – pies daje – daje się pogłaskać, przytulić, niczego nie przyrzeka ale wszystko spełnia.
 • pies nie zabrania – pies pozwala – pozwala zaglądać sobie do ucha, odbierać sobie zabawki. Nie mówi: „bądź grzeczny!”, nie prosi o spokój, nie wydaje poleceń, nie okazuje wychowankom zniecierpliwienia.
 • pies nie stawia warunków – pies kocha wszystkich bezwarunkowo – niezależnie od tego czy chłopcy odniosą sukces czy porażkę, od pyska do ogona pokazuje, że chce być z nimi na dobre i na złe.

 

Biorąc pod uwagę specyfikę zakładu poprawczego w Sadowicach, przeprowadzane zajęcia mają następujący charakter:

 • AAA (Animal Assistant Activity) – zajęcia typu AAA charakteryzują się: spontanicznością, brakiem scenariusza oraz metodyki. Polegają na nawiązaniu tak zwanej „nici sympatii” między wychowankiem, terapeutą i psem. Ćwiczenia mają na celu przyzwyczajenie do odpowiedniego kontaktu z psem.

dogoterapia1

 • AAE (Animal Assistant Education) – zajęcia tego typu mają na celu usprawnienie sfery intelektualnej i poznawczej wychowanka. Pies pełni funkcję tak zwanej „pomocy naukowej”.

dogoterapia2

 • AAT (Animal Assistant Therapy) – pies jest tu integralną częścią procesu usprawniania podopiecznych. AAT jest planowana a jej celem jest spowodowanie poprawy w fizycznym, społecznym, emocjonalnym i poznawczym funkcjonowaniu wychowanków.

dogoterapia3

 

Cel główny:

Usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych oraz doskonalenie umiejętności szkolnych.

Cele szczegółowe programu:

 • Rozwijanie zdolności empatii
 • Nauka wychowywania innej istoty
 • Budowanie relacji wzajemnego zaufania
 • Rozwijanie interakcji pomiędzy uczestnikami zajęć
 • Rozwijanie chęci brania udziału w zajęciach
 • Polepszanie pamięci krótko i długotrwałej
 • Podnoszenie poziomu pewności siebie
 • Obniżanie lęku
 • Obniżanie poczucia samotności
 • Eliminowanie stresu i napięć emocjonalnych
 • Stwarzanie okazji do odnoszenia sukcesu
 • Wzbogacanie słownika czynnego i biernego
 • Praca nad poprawnością ustnych i pisemnych wypowiedzi
 • Doskonalenie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej
 • Usprawnienie techniki czytania i pisania
 • Ćwiczenia w rozumieniu czytanej treści

Forma zajęć:

      Zajęcia odbywają się w warsztatach szkolnych w Zakładzie Poprawczym w Sadowicach w ramach terapii zajęciowej, raz w tygodniu. Chłopcy pracują w grupie oraz indywidualnie.

 

Osiągane efekty: 


       Wychowankowie bardzo chętnie uczestniczą w proponowanych zajęciach. Obecność psa powoduje, że chętniej wykonują zadania, chcą się uczyć dotychczas nieznanych, trudnych rzeczy. Poprzez kontakt z psem doświadczają coraz to nowych własnych możliwości. Uczą się, jaki sposób odnoszenia się do siebie nawzajem oraz do psa pozostającego pod ich opieką jest prawidłowy. Przestrzegają ustalonych norm i zasad społecznych. Stają się bardziej wrażliwi, cierpliwi i wyrozumiali. Opieka nad psem wyrabia w nich poczucie odpowiedzialności i sumienności. Możliwość pracy z psem działa na wychowanków motywująco, ponieważ: Pies nie ocenia – on akceptuje, pies nie oczekuje – on daje, pies nie stawia warunków – on kocha wszystkich bezwarunkowo.

 DOGOTERCOLL