Zakład Poprawczy w Sadowicach

"Młodość to piękna rzecz. Nie dlatego, że pozwala robić głupstwa, lecz dlatego, że daje czas, by je naprawić".
Jean Bernard

PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY Warsztat ceramiczny

        Warsztat ceramiczny wzbogaca ofertę Zakładu poprawczego (w Sadowicach) o działania resocjalizacyjno-rewalidacyjne  i uatrakcyjnia formy oddziaływań wychowawczych. Pozwala także na rozwinięcie umiejętności funkcji manualnych wychowanków oraz ułatwia z nimi kontakt emocjonalny. Ważnym aspektem warsztatu jest możliwość wyeksploatowania energii, którą wychowankowie wykorzystują do stworzenia niepowtarzalnej jakości naczyń  i przedmiotów ceramicznych.

COLLCERAM

      Tworzenie przedmiotów użytku codziennego, typu: patery, talerze, czy komplety do kawy zwiększa u wychowanków poczucie dumy, własnej wartości oraz umiejętność cieszenia się z własnego sukcesu. Z przyjemnością dzielą się potem swoimi „wytworami” z bliskimi oraz pracownikami Zakładu. W niejednym pokoju spotkać można piękne wazony na kwiaty, talerze na ciasto czy patery na owoce wyprodukowane przez wychowanków podczas zajęć. Do nadrzędnych założeń programu warsztatu ceramicznego należy kształtowanie u wychowanków następujących cech: skupienia,  koncentracji uwagi, cierpliwości, wytrwałości. Warto dodać, iż wielokrotne powtarzanie pewnych działań zwiększa wachlarz umiejętności, ułatwia motorykę, zwiększa precyzję, pogłębia zdolności twórcze, rozwija i usprawnia funkcje manualne, wykonywane dłońmi, poprawia koordynację wzrokowo-ruchową. Warsztat ceramiczny rozwija także wyobraźnię i orientację przestrzenną wychowanków, kształtuje pojęcia wielkościowe, porównywania, czy różnicowania. Jako cele wychowawcze twórcy programu określili przede wszystkim ćwiczenie wytrwałości, w dążeniu do zamierzonego celu, rozwijanie poczucia własnej wartości i godności oraz umiejętność rozpoznawania i eliminowania swoich słabości.

       Do celów wychowawczych zaliczono także wyuczaną gotowość do podporządkowywania się zasadom i regulaminowi warsztatu. Dla wielu wychowanków warsztat ceramiczny jest zalążkiem pracy zawodowej, która wymaga zaangażowania, sumienności, rzetelności, odpowiedzialności i systematyczności. Prócz zdobywania innych, także kształtowanie i rozwijanie umiejętności higieniczno-porządkowych jest celem warsztatu ceramicznego. I choć zajęcia prowadzone są w indywidualny sposób uwzględniając specyficzne zdolności i możliwości każdego z wychowanków, to jednak praca w grupie daje chłopcom możliwość nawiązywania relacji społecznych i uczy pracy grupowej, a także nawiązywania kontaktów z rówieśnikami.

Galeria