Zakład Poprawczy w Sadowicach

"Młodość to piękna rzecz. Nie dlatego, że pozwala robić głupstwa, lecz dlatego, że daje czas, by je naprawić".
Jean Bernard

Kurs Konserwatora terenów zielonych

     Kurs konserwatora zieleni

    Kurs konserwatora zieleni lub w trakcie innych edycji pod nazwą  - Kurs pielęgnacji zieleni, wielokrotnie już odbywał się w naszym Zakładzie. Po zakończeniu kursu wychowankowie biorący w nim udział otrzymują zaświadczenie potwierdzające nabycie nowych kwalifikacji. Kursy każdorazowo składają się z części teoretycznej oraz zajęć praktycznych i trwają łącznie 160 godzin.

     Prowadzący szkolenia zwracają dużą uwagę na dobre przygotowanie teoretyczne wychowanków, wskazując ważne terminy dla prac ogrodowych, wyjaśniając zasady BHP w pracy ogrodnika, przybliżając ogólne wiadomości z zakresu botaniki, wskazując gatunki i odmiany roślin ogrodniczych, omawiając kwestię pielęgnacji roślin oraz zagospodarowania terenów zielonych. Zajęcia obejmują także szkolenie z zakresu rodzajów narzędzi i urządzeń wykorzystywanych przy pracach ogrodniczych.  Po teoretycznym wprowadzeniu i zapoznaniu wychowanków z najważniejszymi kwestiami, zajęcia prowadzone są w terenie, co ułatwia tłumaczenie i wskazywanie właściwych działań oraz korygowanie sposobów pielęgnacji i kształtowania zieleni.

 teor col  przycinka1

    Wielu wychowanków, po ukończonym kursie konserwatora terenów zielonych, aktywnie uczestniczy w pracach ogrodowych na terenie naszego Zakładu. Niejednokrotnie też prace i działania pielęgnacyjne w ogrodzie są inicjowane przez wychowawców internatu lub pedagogów Zakładu. W ten sposób pomagają wychowankom skupić swoją uwagę na przydatnych społecznie czynnościach, zmniejszyć poziom napięcia i agresji, dzięki zaangażowaniu w pracę, która niejednokrotnie wymaga siły fizycznej i wyobraźni przestrzennej, np.: przy zakładaniu nowych klombów, przekopywaniu ogrodu, czy sadzeniu nowych roślin. Także pielenie i podkaszanie trawników, czy kształtowanie korony drzew i krzewów wpływają na chłopców pozytywnie, szczególnie gdy mogą po zakończonej pracy wraz z opiekunami lub innymi wychowankami Zakładu podziwiać swoją pracę.

  collage sadz kwiatk prakt2col 

 

    Zakład Poprawczy w Sadowicach mieści się w XVI-sto wiecznym budynku pałacowym, otoczony jest rozległym ogrodem. Obecnie opiekę nad pielęgnacją ogrodu w dużej mierze sprawują wychowankowie pod kierunkiem wychowawców. Zieleń przyzakładowa cieszy oczy i ubogaca otoczenie swoim pięknem i bogactwem kolorów.

 prace ogrodowe 2017 ogr 

zieleń przyzakladowa ogr3

 ogrod coll  ogr062017 c