Zakład Poprawczy w Sadowicach

"Młodość to piękna rzecz. Nie dlatego, że pozwala robić głupstwa, lecz dlatego, że daje czas, by je naprawić".
Jean Bernard

Kurs brukarza

Kurs brukarstwa, który odbył się już w trzech edycjach dla wychowanków tut. Zakładu Poprawczego składał się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. Uczestnicy nabyli wiedzy nt. wykonywania powierzchni utwardzanych różnymi metodami przy zastosowaniu różnych materiałów wykończeniowych (typu: kamień naturalny, kostka betonowa, kostka granitowa, kruszywo o różnej granulacji). Podczas kursu prowadzący zwracali szczególną uwagę na zachowanie kolejności etapów podejmowanych działań, staranność, dokładność i rzetelność wykonania,  przy zachowaniu norm prawa budowlanego i przepisów BHP.

Uczestnicy kursów brukarstwa podczas zajęć praktycznych przygotowali i utwardzili teren przyzakładowy oraz ułożyli kostkę brukową pod wiatą.