Zakład Poprawczy w Sadowicach

"Młodość to piękna rzecz. Nie dlatego, że pozwala robić głupstwa, lecz dlatego, że daje czas, by je naprawić".
Jean Bernard

KURSY

W Zakładzie Poprawczym w Sadowicach prowadzone są różne kursy dokształcające. Wychowankowie nabywają umiejętności w zakresie wykonywania działań wyuczonych podczas teoretycznych i praktycznych zajęć, poznając specyfikę pracy w danym zawodzie.

W związku z tym, że są to przydatne umiejętności wychowankowie mogą z nich korzystać podczas realizacji zadań na terenie Zakładu oraz terenach przylegających.

Kurs glazurnika, w którym wychowankowie brali udział przysłużył się do wyremontowania łazienki na terenie Zakładu. Podczas Kursu brukarza wychowankowie zabezpieczyli tereny dookoła Zakładu – utwardzili ciągi piesze i ułożyli kostkę brukową pod wiatą. Uczestnicy Kursu konserwatora zieleni uczyli się sadzenia roślin ozdobnych na terenie ogrodów przyzakładowych oraz kształtowania drzew i krzewów w Zakładowym sadzie. 

Podczas Kursu pilarza wychowankowie uczyli się obsługi pił mechanicznych oraz zasad BHP w pracy szczególnie niebezpiecznej. Mieli także możliwość sprawdzić nabytą wiedzę i poćwiczyć praktycznie podczas zajęć na terenie Zakładu.

Regularnie powtarzają się w tut. Zakładzie Poprawczym: Kurs obsługi wózków widłowych oraz Kurs magazyniera.