Zakład Poprawczy w Sadowicach

"Młodość to piękna rzecz. Nie dlatego, że pozwala robić głupstwa, lecz dlatego, że daje czas, by je naprawić".
Jean Bernard

 

Spotkanie Rad Pedagogicznych Szkół Zakładów Poprawczych

Inne
4_LOGO
Termin: 13 Gru 2017 00:00

W dniu 13 grudnia 2017 roku odbył się zjazd Rad Pedagogicznych Szkół w Zakładach Poprawczych z Głogowa, Jerzmanic, Sadowic i Świdnicy. Spotkanie to było nawiązaniem do corocznych wizyt Rad Pedagogicznych Szkół w jednym z Zakładów Poprawczych na terenie Dolnego Śląska. Wspólne rozmowy z pewnością służyły wymianie doświadczeń w pracy pedagogicznej i dydaktycznej Szkół oraz zacieśnieniu współpracy nauczycieli. W jego trakcie odbył się, przeprowadzony przez Dyrektora Szkół w ZP Jerzmanice, p. Jacka Tyca, wykład na temat  "Emocjonalne zaburzenia percepcji w relacji i diagnozie pedagogicznej zachowań o charakterze dyssocjalnym". Mimo, że temat brzmiał bardzo poważnie i naukowo, p. Jacek przeprowadził go w sposób zaskakujący, a jednocześnie bardzo przystępny dla słuchaczy za co został nagrodzony brawami.

 

 

Terminy


  • 13 Gru 2017 00:00