Aktualnie obowiązujący (od dnia 01.07.2020r.) Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wraz z drukami wniosków o świadczenie socjalne, pożyczkę socjalną, oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.

 

Poniżej lista dokumentów do pobrania:

pdfREGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zakładzie Poprawczym w Sadowicach

pdfZałącznik nr 1: KATALOG ŚWIADCZEŃ na rok 2020

pdfZałącznik nr 2: WNIOSEK o przyznanie świadczenia socjalnego 2020

pdfZałącznik nr 3: OŚWIADCZENIE o sytuacji życiowej

pdfZałącznik nr 4: PODANIE o udzielenia pożyczki

pdfZałącznik nr 5: UMOWA

pdfZałącznik nr 6: Regulamin Komisji Socjalnej w Zakładzie Poprawczym w Sadowicach