Zakład Poprawczy w Sadowicach

"Młodość to piękna rzecz. Nie dlatego, że pozwala robić głupstwa, lecz dlatego, że daje czas, by je naprawić".
Jean Bernard

Covid-19

Od dnia 29 marca 2021 do odwołania nie ma możliwości odwiedzin wychowanków, prosimy o kontakt telefoniczny.

W związku z obostrzeniami związanymi z COVID-19, w placówce obowiązuje:

 1. Obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi. Wyłączeni z tego obowiązku są:
 2. Konieczność dezynfekcji dłoni przed wejściem do placówki z wykorzystaniem dostępnego płynu w dozowniku.
 3. Posiadanie na twarzy maseczki ochronnej zasłaniającej usta i nos. Chusty, przyłbice i szalki nie są dozwolone!
  • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
  • osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
  • osoby  z orzeczeniem o niepełnosprawności,  osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, osoby niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.
  • osoby, które zakrywają usta i nos za pomocą maseczki.
 4. Zakaz działalności związanej z udziałem publiczności, w tym projekcji filmów oraz organizowania koncertów i wernisaży.
 5.  W przypadku kataru, stanu podgorączkowego i objawów przeziębienia konieczny kontakt:
  - z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną
  - lub teleporada z lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 6. W placówce obowiązują wydane zarządzeniem dyrektora procedury zgodne z wytycznymi GIS i MZ, związane z przestrzeganiem przez pracowników reżimu sanitarnego w miejscu pracy, przestrzeganie zasad DDM w kontakcie z osobami z zewnątrz, niezbędnymi do zapewnienia funkcjonowania placówki ( listonosz, dostawcy, informatycy, etc. )

 Przyjmowanie korespondencji oraz paczek:
Korespondencja oraz paczki dla wychowanków poddawane są dezynfekcji zewnętrznej i dostarczane wychowankom po 24 godzinnej izolacji.