Zakład Poprawczy w Sadowicach

"Młodość to piękna rzecz. Nie dlatego, że pozwala robić głupstwa, lecz dlatego, że daje czas, by je naprawić".
Jean Bernard

     Kurs konserwatora zieleni

    Kurs konserwatora zieleni lub w trakcie innych edycji pod nazwą  - Kurs pielęgnacji zieleni, wielokrotnie już odbywał się w naszym Zakładzie. Po zakończeniu kursu wychowankowie biorący w nim udział otrzymują zaświadczenie potwierdzające nabycie nowych kwalifikacji. Kursy każdorazowo składają się z części teoretycznej oraz zajęć praktycznych i trwają łącznie 160 godzin.

     Prowadzący szkolenia zwracają dużą uwagę na dobre przygotowanie teoretyczne wychowanków, wskazując ważne terminy dla prac ogrodowych, wyjaśniając zasady BHP w pracy ogrodnika, przybliżając ogólne wiadomości z zakresu botaniki, wskazując gatunki i odmiany roślin ogrodniczych, omawiając kwestię pielęgnacji roślin oraz zagospodarowania terenów zielonych. Zajęcia obejmują także szkolenie z zakresu rodzajów narzędzi i urządzeń wykorzystywanych przy pracach ogrodniczych.  Po teoretycznym wprowadzeniu i zapoznaniu wychowanków z najważniejszymi kwestiami, zajęcia prowadzone są w terenie, co ułatwia tłumaczenie i wskazywanie właściwych działań oraz korygowanie sposobów pielęgnacji i kształtowania zieleni.

 teor col  przycinka1

    Wielu wychowanków, po ukończonym kursie konserwatora terenów zielonych, aktywnie uczestniczy w pracach ogrodowych na terenie naszego Zakładu. Niejednokrotnie też prace i działania pielęgnacyjne w ogrodzie są inicjowane przez wychowawców internatu lub pedagogów Zakładu. W ten sposób pomagają wychowankom skupić swoją uwagę na przydatnych społecznie czynnościach, zmniejszyć poziom napięcia i agresji, dzięki zaangażowaniu w pracę, która niejednokrotnie wymaga siły fizycznej i wyobraźni przestrzennej, np.: przy zakładaniu nowych klombów, przekopywaniu ogrodu, czy sadzeniu nowych roślin. Także pielenie i podkaszanie trawników, czy kształtowanie korony drzew i krzewów wpływają na chłopców pozytywnie, szczególnie gdy mogą po zakończonej pracy wraz z opiekunami lub innymi wychowankami Zakładu podziwiać swoją pracę.

  collage sadz kwiatk prakt2col 

 

    Zakład Poprawczy w Sadowicach mieści się w XVI-sto wiecznym budynku pałacowym, otoczony jest rozległym ogrodem. Obecnie opiekę nad pielęgnacją ogrodu w dużej mierze sprawują wychowankowie pod kierunkiem wychowawców. Zieleń przyzakładowa cieszy oczy i ubogaca otoczenie swoim pięknem i bogactwem kolorów.

 prace ogrodowe 2017 ogr 

zieleń przyzakladowa ogr3

 ogrod coll  ogr062017 c