Zakład Poprawczy w Sadowicach

"Młodość to piękna rzecz. Nie dlatego, że pozwala robić głupstwa, lecz dlatego, że daje czas, by je naprawić".
Jean Bernard

Kurs pilarza, przeprowadzony dla wychowanków Zakładu Poprawczego w Sadowicach, uwzględniał w części teoretycznej zapoznanie z obsługą różnych modeli pilarek spalinowych, instrukcje postępowania i zasady BHP w pracy szczególnie niebezpiecznej. Podczas części praktycznej wychowankowie mogli zweryfikować nabytą wiedzą i umiejętności pod okiem trenerów.