Zakład Poprawczy w Sadowicach

"Młodość to piękna rzecz. Nie dlatego, że pozwala robić głupstwa, lecz dlatego, że daje czas, by je naprawić".
Jean Bernard

Kursy glazurnicze prowadzone w Zakładzie Poprawczym składały się z części teoretycznej
i praktycznej. Podczas zajęć wychowankowie zdobywali wiedzę, jednocześnie weryfikując
i nabywając umiejętności w praktyce. Opiekunowie prowadzący kursy glazurnicze szczególnie dużo uwagi poświęcali dokładności i precyzji wykonania. Uczestnicy kursu osobiście przygotowywali powierzchnię, którą następnie obkładali glazurą. Wychowankowie
z uwagą przyglądali się prezentowanym przykładom wykonania poszczególnych etapów pracy instruktorów i odwzorowywali działania.

Swoje nowo nabyte umiejętności wychowankowie wykorzystali odnawiając i remontują pomieszczenia zakładowe i szkolne.