Aktualnie obowiązujący (od dnia 15.06.2017r.) Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wraz z drukami wniosków o świadczenie socjalne, pożyczkę socjalną, oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.

 

Poniżej lista dokumentów do pobrania:

pdfDRUK oświadczenie o sytuacji życiowej

pdfDRUK wniosek o pożyczkę socjalną

pdfDRUK wniosek o świadczenie socjalne

pdfRegulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych